INDUSTRIES

Phơng tiện vận chuyển (Hioki page)

Mobility

Pin (Hioki page)

Battery

Động cơ (Hioki page)

Motor

Năng lượng (Hioki page)

Energy

Linh kiện điện tử (Hioki page)

Electronic Components

Cơ sở hạ tầng (Hioki page)

Infrastructure

SOLUTIONS

Kiểm tra & phân tích

Testing & Analysis

Sản xuất & kiểm soát

Manufacturing & Inspection

Bảo trì cơ sở vật chất & thiết bị

Facilities & Equipment Maintenance

PRODUCTS

Máy phân tích công suất Hioki 3390

Power Meter, Power Analyzers

Ampe kìm đo công suất Hioki CM3286-01

Clamp Meters, Clamp Multimeters

Hioki IM3536 LCR METER

LCR Meters, Impedance Analyzers

Đồng hồ vạn năng Hioki 3030-10 (4)

Analog Testers, HiTesters, Earth Testers

Đồng hồ vạn năng Hioki DT4256 (4)

Digital Multimeters, Digital Tachometer

Hioki RM3544 Resistance Meter

Resistance Meters, Memory HiLOGGER

FEATURED PRODUCTS