Kiểm tra khói chuyên nghiệp với thiết bị của Testo

HỖ TRỢ CHO CÔNG TÁC KIỂM TRA KHÓI – BỤI 

Các hạt bụi mịn và hạt bồ hóng có thể tồn tại trong môi trường mà bạn không nhận ra. Tuy nhiên, điều này tự nó đặc biệt nguy hiểm, vì các hạt có thể dẫn đến phát thải. Khí thải được ra trong các hệ thống đốt nhiên liệu là một vấn đề quan trọng. Vì vậy, các chỉ số hiệu suất ở đây cần phải được tuân thủ, để tránh gây ra ô nhiễm.

Trong lĩnh vực công nghiệp, nơi nhân viên của bạn đang làm việc, các hệ thống có thể tạo ra nhiều hạt bụi nên việc đo lường càng trở nên quan trọng hơn. Máy đo khí thải của Testo cho phép đo nồng độ khói nhanh chóng và dễ dàng và mang lại cho bạn sự chắc chắn về việc liệu hệ thống đốt có tạo ra muội than đáng kể hay không, liệu mọi thứ có nằm trong phạm vi cho phép của các cơ quan môi trường hay không.

Các tính năng sau đây thực sự rất hữu ích:

 • Menu đo lường trực quan, được lưu sẵn

 • Đo lường tự động

 • Xác định chính xác nồng độ các hạt bồ hóng

MÁY ĐO KHÓI TRONG CÔNG NGHIỆP

Testo thiết bị kiểm tra khói chuẩn xác

NỒNG ĐỘ HẠT BỒ HÓNG

Testo thiết bị kiểm tra khói chuẩn xác

ĐO KHÓI DIESEL VỚI BLUETOOTH

ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦA THIẾT BỊ TESTO 338

KIỂM TRA KHÓI

XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ HẠT BỒ HÓNG

Testo kiểm tra hiệu suất hoạt động của máy móc

HIỆU SUẤT

MÁY ĐO HẠT BỒ HÓNG CỦA TESTO

Sự phát triển của các máy đo hạt bồ hóng đã trải qua nhiều cải tiến. Hiện nay công nghệ đo kỹ thuật số có thiết kế vô cùng tiện dụng. GIúp bạn có thể đạt được kết quả kết quả đo nhanh hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với công việc trên thiết bị đo hạt của Testo, giúp giảm lượng khí thải, cũng như tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

MÁY PHÂN TÍCH KHÍ THẢI DI ĐỘNG VÀ NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA NÓ:

 • Phân tích kết quả đo tại chỗ

 • Tùy chọn sử dụng di động trong lĩnh vực công nghiệp

 • Đọc nhanh tài liệu đo lường

ĐO KHÓI

Trong trường hợp hệ thống sưởi hoặc thiết bị công nghiệp khác theo thời gian không còn hoạt động tối ưu như trước. Thiệt hại có thể xảy ra nếu bạn không phát hiện ra lượng phát thải tăng quá mức.

Đo lường thường xuyên với một trong các máy đo hạt bồ hóng của Testo giúp bạn phát hiện sự thay đổi về nồng độ khí thải. Sự kết hợp của hai công cụ đo khí thải và đo hạt bồ hóng cho phép xác định nhanh vấn đề và khắc phục sự cố.

Tổng quan về các lĩnh vực ứng dụng của máy dò rò rỉ:

 • Kiểm soát số lượng các hạt bồ hóng

 • Kiểm tra các hệ thống 

 • Phát hiện nhanh các rò rỉ có thể có trên hệ thống

MÁY ĐO HẠT BỒ HÓNG CỦA TESTO

Sự phát triển của các máy đo hạt bồ hóng đã trải qua nhiều cải tiến. Hiện nay công nghệ đo kỹ thuật số có thiết kế vô cùng tiện dụng. GIúp bạn có thể đạt được kết quả kết quả đo nhanh hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với công việc trên thiết bị đo hạt của Testo, giúp giảm lượng khí thải, cũng như tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

MÁY PHÂN TÍCH KHÍ THẢI DI ĐỘNG VÀ NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA NÓ:

 • Phân tích kết quả đo tại chỗ

 • Tùy chọn sử dụng di động trong lĩnh vực công nghiệp

 • Đọc nhanh tài liệu đo lường

ĐO KHÓI

Trong trường hợp hệ thống sưởi hoặc thiết bị công nghiệp khác theo thời gian không còn hoạt động tối ưu như trước. Thiệt hại có thể xảy ra nếu bạn không phát hiện ra lượng phát thải tăng quá mức.

Đo lường thường xuyên với một trong các máy đo hạt bồ hóng của Testo giúp bạn phát hiện sự thay đổi về nồng độ khí thải. Sự kết hợp của hai công cụ đo khí thải và đo hạt bồ hóng cho phép xác định nhanh vấn đề và khắc phục sự cố.

Tổng quan về các lĩnh vực ứng dụng của máy dò rò rỉ:

 • Kiểm soát số lượng các hạt bồ hóng

 • Kiểm tra các hệ thống 

 • Phát hiện nhanh các rò rỉ có thể có trên hệ thống

MÁY ĐO HẠT BỒ HÓNG CỦA TESTO

Sự phát triển của các máy đo hạt bồ hóng đã trải qua nhiều cải tiến. Hiện nay công nghệ đo kỹ thuật số có thiết kế vô cùng tiện dụng. GIúp bạn có thể đạt được kết quả kết quả đo nhanh hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với công việc trên thiết bị đo hạt của Testo, giúp giảm lượng khí thải, cũng như tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

MÁY PHÂN TÍCH KHÍ THẢI DI ĐỘNG VÀ NHỮNG ƯU ĐIỂM CỦA NÓ:

 • Phân tích kết quả đo tại chỗ

 • Tùy chọn sử dụng di động trong lĩnh vực công nghiệp

 • Đọc nhanh tài liệu đo lường

ĐO KHÓI

Trong trường hợp hệ thống sưởi hoặc thiết bị công nghiệp khác theo thời gian không còn hoạt động tối ưu như trước. Thiệt hại có thể xảy ra nếu bạn không phát hiện ra lượng phát thải tăng quá mức.

Đo lường thường xuyên với một trong các máy đo hạt bồ hóng của Testo giúp bạn phát hiện sự thay đổi về nồng độ khí thải. Sự kết hợp của hai công cụ đo khí thải và đo hạt bồ hóng cho phép xác định nhanh vấn đề và khắc phục sự cố.

Tổng quan về các lĩnh vực ứng dụng của máy dò rò rỉ:

 • Kiểm soát số lượng các hạt bồ hóng

 • Kiểm tra các hệ thống 

 • Phát hiện nhanh các rò rỉ có thể có trên hệ thống