Thống kê đếm hạt tiểu phân trong nước siêu tinh khiết

Thống kê đếm hạt tiểu phân trong nước siêu tinh khiết

Các hệ thống nước siêu tinh khiết hiện đại hiện nay rất sạch nên việc xác định nồng độ các hạt rất khó khăn. Khi đo độ sạch của nước, sự khan hiếm của các hạt có thể dẫn đến các biến thể thống kê có thể lớn hơn hoặc lớn hơn nồng độ hạt thực tế. Cần có sự hiểu biết thấu đáo về số liệu thống kê của việc đếm hạt tiểu phân để giảm thiểu những biến thể này và đo lường hiệu quả sự nhiễm bẩn của hạt. Bài báo này sẽ thảo luận về sự phân bố kích thước của các hạt được tìm thấy trong hệ thống nước siêu tinh khiết, giải thích thống kê đếm hạt tiểu phân và chỉ ra độ nhạy và khối lượng mẫu ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất thống kê của máy đếm hạt tiểu phân.

Quan tâm đến việc tìm hiểu thêm? Vui lòng hoàn thành biểu mẫu tại đây để nhận tư vấn từ chuyên gia.

Statistics of Particle Counting in Ultrapure Water Statistics of Particle Counting in Ultrapure Water State of the art ultrapure water systems are now so clean that quantifying the particle concentrations is difficult. When measuring the cleanliness of the water the scarcity of particles can lead to statistical variations that can be as large or larger than the actual particle concentrations. A thorough understanding of the statistics of particle counting is needed to mitigate these variations and effectively measure the particulate contamination. This paper will discuss the size distribution of particles found in ultrapure water systems, explain the statistics of particle counting, and show how sensitivity and sample volume both affect the statistical performance of particle counters. Interested in learning more? Complete the form on this page to receive a free copy of the Statistics of Particle Counting in Ultrapure Water application note