Bài báo: Ống đếm hạt tiểu phân

Ống đếm & Vận chuyển hạt tiểu phân

Việc vận chuyển các hạt qua ống đếm hạt tiểu phân giữa đầu vào mẫu và quang học của thiết bị thường được đặt lên hàng đầu trong các cuộc thảo luận liên quan đến sự thật của các kết quả đọc. Các chuyên gia tại Particle Measuring Systems (PMS) giải quyết vấn đề này thường xuyên và trên nhiều ứng dụng.

Với việc ban hành Phụ lục 1 của EU GMP năm 2009, vấn đề về thất thoát hạt của các hạt lớn đã được nâng cao để có thể hiểu rõ hơn và đo lường những tổn thất đó. Khi xem xét các hàm ý xác thực của tổn thất do các lực khác nhau, thì tính chắc chắn tuyệt đối của một kết quả luôn được đặt ra. Vậy những lực này là gì? Những mất mát là gì? Kết quả chấp nhận được là gì? Bài báo về ống đếm hạt tiểu phân này giải quyết một số vấn đề trong số này và cung cấp sự hiểu biết tốt hơn về vấn đề.

Đọc bài báo này để hiểu rõ hơn về ống đếm hạt tiểu phân và:

 • Lực lượng tác động lên hạt
  Các hoạt động giám sátchứng nhận phòng sạch có thể được coi là những thử nghiệm được thực hiện để định lượng động lực của phần không khí trong một không gian hạn chế. Không gian này có thể là không khí trong phòng sạch chung hoặc không khí trong ống vận chuyển hoặc vùng dòng chảy tầng. Tìm hiểu về cơ chế hoạt động của hạt và hiểu được những khó khăn trong việc lấy mẫu và cách cải thiện hiệu quả của việc lấy mẫu bộ đếm hạt
 • Lấy mẫu đẳng động
  Có một số cách mà người ta có thể thiết kế một hệ thống ống đếm hạt để giảm thiểu các lực này và tác động của chúng đến sai số lấy mẫu. Trong môi trường dòng chảy tầng, hoặc trong các ống dẫn đến bộ lọc, không khí được coi là chuyển động một chiều. Việc lấy mẫu dòng không khí này không được lấy quá mẫu cũng như không được lấy mẫu dưới sự phân bố của các hạt trong dòng chảy đó. Yêu cầu này được thỏa mãn khi thực hiện lấy mẫu đẳng động. Lấy mẫu đẳng động nghĩa là tốc độ không khí trong không khí cấp giống với vận tốc không khí trong đầu vào của ống đếm hạt
 • Thất thoát hạt trong đường ống vận chuyển
  Khi một mẫu được lấy để chứng nhận / đánh giá phòng sạch hoặc các hoạt động giám sát thường xuyên, không có gì lạ khi đầu dò mẫu đẳng động học (ISP) ở vị trí xa so với máy đếm hạt tiểu phân quang học, yêu cầu mẫu phải được rút qua ống dẫn đến máy đếm hạt tiểu phân. Khi mẫu được vận chuyển bất kỳ khoảng cách đáng kể nào trong ống từ điểm lấy mẫu đến điểm đo, một số thất thoát hạt sẽ xảy ra trong ống vận chuyển. Những tổn thất này phụ thuộc vào loại ống, vận tốc dòng chảy, đường kính hạt và khoảng cách. Khi sự thay đổi hướng xảy ra, các hạt lớn bị mất đi do sự kết hợp của trọng lực lắng xuống đáy ống hoặc ống và lắng đọng quán tính trên thành ống. Các hạt nhỏ bị mất vào thành ống hoặc thành ống do chuyển động Brownian và hiệu ứng khuếch tán.
 • Cân nhắc và Hướng dẫn thực hành
  Việc xác định tổn thất có thể chấp nhận được đối với việc vận chuyển hạt là rất khó, vì bất kỳ tổn thất nào cũng có thể được coi là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, các tác động thực tế của việc lắp đặt cảm biến trên thiết bị sản xuất có thể được xem xét, cùng với độ không đảm bảo và dung sai đối với máy đếm hạt. Việc lắp đặt lý tưởng các cảm biến hạt sẽ loại bỏ đường ống để tránh tổn thất hoàn toàn. Nhưng đây thường không phải là một lựa chọn thực tế vì các vị trí lấy mẫu thường nằm bên trong thiết bị sản xuất với không gian hạn chế, nơi không thể lắp đặt cảm biến. Khi cần lắp đặt đường ống vận chuyển, các câu hỏi đặt ra là độ dài của đường ống có thể chấp nhận được và cách lắp đặt nó tốt nhất.
Particle Counter Tubing & Particle Transportation