Quy trình xử lý hoá chất có độ tinh khiết cao

Một giải pháp toàn diện để kiểm soát ô nhiễm hạt tiểu phân

Với độ nhạy 20 nm hàng đầu trong ngành, máy đếm hạt tiểu phân trong hóa chất Chem 20 ™ cung cấp giải pháp toàn diện để kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm hạt tiểu phân ở 20 nm trong các ứng dụng Hóa chất có độ tinh khiết cao. Các trường hợp sử dụng được trình bày ở đây cho thấy Chem 20 có thể được sử dụng như thế nào trong ngành vi điện tử trong nhiều ứng dụng khác nhau tại các nhà sản xuất chất bán dẫn, nhà cung cấp hóa chất và tại các nhà cung cấp công cụ và linh kiện.

Đọc bài báo để tìm hiểu về:

Công nghệ tiên tiến hàng đầu của Particle Measuring Systems dùng để kiểm tra hạt cho các thiết bị bán dẫn

Kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm hạt có khả năng ảnh hưởng đến năng suất

Kiểm tra trường hợp sử dụng của các quy trình khác nhau cho các nhà cung cấp hóa chất

Chemical Suppliers