YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM

Trong ngành công nghiệp ô tô, việc tuân thủ chất lượng sản phẩm và quá trình sản xuất là ưu tiên hàng đầu, đặc biệt với tiêu chuẩn IATF 16949. Việc đánh giá năng lực nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn và thử nghiệm theo tiêu chuẩn này trở thành bước quan trọng, tạo độ tin cậy và thúc đẩy phát triển ngành. Hãy cùng Techmaster tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này qua bài viết dưới đây.

Giới thiệu về tiêu chuẩn IATF 16949

Tiêu chuẩn IATF 16949 là một trong những tiêu chuẩn chất lượng quan trọng nhất dành cho ngành công nghiệp ô tô trên toàn cầu. Được phát triển bởi Hiệp hội ô tô quốc tế (IATF – International Automotive Task Force) cùng với các nhà sản xuất ô tô hàng đầu, tiêu chuẩn này đặt ra các yêu cầu cụ thể về hệ thống quản lý chất lượng cho cả nhà sản xuất và nhà cung cấp trong ngành công nghiệp ô tô.

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt và sự yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và an toàn trong ngành ô tô, việc đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất là hết sức quan trọng. Điều này đặc biệt đúng đối với nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, thử nghiệm trong ngành ô tô, được nhắc đến trong mục 7.1.5.3.2 tiêu chuẩn IATF 16949.

Đặc điểm chính của mục 7.1.5.3.2 về yêu cầu đánh giá năng lực nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, thử nghiệm

Mục 7.1.5.3.2 Phòng thí nghiệm bên ngoài

Bất kỳ cơ sở phòng thí nghiệm bên ngoàithương mại/độc lập nào mà doanh nghiệp sử dụng để kiểm tra, thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn sẽ có phạm vi phòng thí nghiệm xác định bao gồm khả năng thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn theo yêu câu và:

 • công nhận theo tiêu chuẩn ISO 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc gia tương đương và bao gồm dịch vụ kiểm tra, thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn có liên quan trong phạm vi công nhận; giấy chứng nhận hiệu chuẩn hoặc báo cáo thử nghiệm phải có dấu của cơ quan công nhận quốc gia, hoặc
 • bằng chứng rằng phòng thí nghiệm bên ngoài được khách hàng chấp nhận.

Doanh nghiệp hiểu rằng bằng chứng đó có thể được chứng minh bằng đánh giá của khách hàng, chẳng hạn như đánh giá của bên thứ hai được khách hàng chấp thuận rằng phòng thí nghiệm đáp ứng mục đích của ISO 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc gia tương đương. Đánh giá của bên thứ hai có thể được thực hiện bởi tổ chức đánh giá phòng thí nghiệm bằng cách sử dụng phương pháp đánh giá được khách hàng chấp thuận.

Nhà sản xuất thiết bị có thể thực hiện các dịch vụ hiệu chuẩn khi không có phòng thí nghiệm đủ năng lực cho một thiết bị nhắt định. Trong những trường hợp như vậy, doanh nghiệp cần đảm bảo rằng các yêu cầu trong phần 7.1.5.3.1 đã được đáp ứng.
Doanh nghiệp hiểu rằng việc sử dụng các dịch vụ hiệu chuẩn không phải do các phòng thí nghiệm đủ điều kiện (hoặc được khách hàng chấp nhận) có thể phải được xác nhận theo quy định của chính phủ.

Mục 7.1.5.3.2 trong tiêu chuẩn IATF 16949 đề cập đến yêu cầu cụ thể liên quan đến việc đánh giá năng lực nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, thử nghiệm trong ngành công nghiệp ô tô. Đây là một phần quan trọng trong việc đảm bảo tính đáng tin cậy và chất lượng của các quy trình sản xuất và kiểm tra chất lượng. Dưới đây là các đặc điểm chính của mục 7.1.5.3.2:

1. Phạm vi xác định của phòng thí nghiệm bên ngoài/thương mại/độc lập
  • Mục tiêu của Mục 7.1.5.3.2 là đảm bảo tính khả thi và đáng tin cậy của các dịch vụ hiệu chuẩn, thử nghiệm từ các phòng thí nghiệm bên ngoài. Các phòng thí nghiệm này được sử dụng bởi tổ chức để thực hiện các hoạt động kiểm tra, thử nghiệm và hiệu chuẩn liên quan đến sản phẩm và quy trình sản xuất.
2. Yêu cầu về việc chứng nhận và phạm vi của phòng thí nghiệm
  • Các phòng thí nghiệm bên ngoài cần phải có phạm vi xác định rõ ràng và chi tiết, bao gồm khả năng thực hiện các dịch vụ kiểm tra, thử nghiệm và hiệu chuẩn cần thiết cho ngành công nghiệp ô tô.
  • Phòng thí nghiệm bên ngoài cần phải có chứng nhận hoặc chứng chỉ từ các cơ quan chứng nhận uy tín theo ISO/IEC 17025 hoặc tiêu chuẩn quốc gia tương đương.
  • Phạm vi của chứng nhận phải bao gồm các dịch vụ kiểm tra, thử nghiệm và hiệu chuẩn liên quan, và điều này cần được xác minh thông qua các chứng chỉ hoặc tài liệu tương tự.
3. Yêu cầu về chứng nhận và báo cáo
  • Các báo cáo kết quả kiểm tra, thử nghiệm hoặc chứng nhận hiệu chuẩn phải có dấu của cơ quan công nhận quốc gia.
  • Điều này đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy của kết quả được cung cấp bởi các phòng thí nghiệm bên ngoài.

IATF 16949

4. Chứng minh sự chấp nhận từ phía khách hàng
  • Ngoài ra, sự chấp nhận của các phòng thí nghiệm bên ngoài cũng có thể được chứng minh thông qua việc đánh giá trực tiếp từ phía khách hàng. hoặc bằng chứng rằng phòng thí nghiệm bên ngoài được khách hàng chấp nhận
  • Sự chấp nhận cũng có thể được xác minh thông qua việc đánh giá từ bên thứ hai, được thực hiện bởi tổ chức đánh giá phòng thí nghiệm, bằng phương pháp đánh giá được khách hàng chấp thuận.
5. Thực hiện dịch vụ hiệu chuẩn bởi nhà sản xuất thiết bị
  • Trong trường hợp không có phòng thí nghiệm đủ năng lực cho một thiết bị nhất định, sử dụng dịch vụ hiệu chuẩn từ nhà sản xuất có thể là giải pháp tạm thời. Tuy nhiên, việc đảm bảo tuân thủ các yêu cầu từ Mục 7.1.5.3.1 là cực kỳ quan trọng để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của quá trình hiệu chuẩn.
  • Việc sử dụng các dịch vụ hiệu chuẩn khi không có phòng thí nghiệm đủ điều kiện (hoặc được khách hàng chấp nhận) có thể phải được xác nhận theo quy định của chính phủ.

Kết luận

Tóm lại, việc đánh giá năng lực nhà cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, thử nghiệm mang ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc tuân thủ các yêu cầu được nêu trong Mục 7.1.5.3.2 tiêu chuẩn IATF 16949. Việc tuân thủ này không chỉ đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy của các quy trình này mà còn nhấn mạnh sự cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao trong ngành công nghiệp ô tô.

▸ Tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn IATF 16949.