PRO Series mới giúp bạn cung cấp các giải pháp kiểm soát ô nhiễm cho khách hàng của mình với yêu cầu môi trường sạch trong sản xuất đáp ứng các quy định của ngành.

Máy đếm hạt tiểu phân
Microbial
Giám sát vi sinh
Data management
Quản lý dữ liệu
Facility Monitoring
Giám sát cơ sở

Sự tiến bộ trong các giải pháp giám sát ô nhiễm.

PRO Series mới của giải pháp kiểm soát ô nhiễm hoàn thiện bao gồm thiết bị di động và điều khiển từ xa, máy đếm hạt tiểu phân khả thi và không khả thi và FMS và các giải pháp quản lý dữ liệu.

Đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định hiện tại và dự kiến ​​bao gồm EU GMP Annex 1, ISO 14644-1/2, USP 797, USP 788, 21 CFR Part 11 và ISO 21501-4.

Giúp cung cấp dược liệu an toàn cho khách hàng cuối cùng. Phải thực hiện nhiều bước để đảm bảo tính vô trùng của dung dịch tiêm – PRO Series giúp bạn đảm bảo việc kiểm soát ô nhiễm trong quá trình sản xuất và xuyên suốt mọi cơ sở.

PRO Series từ PMS là một danh mục đầy đủ các công cụ kiểm soát ô nhiễm được thực hiện từ cam kết hàng thập kỷ để hỗ trợ các nhà sản xuất dược phẩm trong việc cung cấp giải pháp thay đổi cuộc sống cho người tiêu dùng trực tiếp của họ.

Chọn những sản phẩm hoặc dịch vụ bất kì từ PRO Series với niềm tin rằng chúng sẽ giúp bạn đáp ứng tất cả các quy định giám sát ô nhiễm toàn cầu hiện nay và dự kiến ​​trong khi cung cấp các phương pháp điều trị an toàn cho người tiêu dùng trực tiếp.

Danh mục sản phẩm PRO Series 

Máy đếm hạt tiểu phân trong không khí trong không khí: Lasair® Pro

Được thiết kế di động và điều khiển từ xa để đếm hạt tiểu phân trong không khí một cách trực quan và đáng tin cậy. Đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định.

Máy đếm hạt tiểu phân điều khiển từ xa: IsoAir® Pro-E

Máy đếm hạt tiểu phân kháng VHP từ xa, nhỏ gọn cho một hệ thống giám sát hạt hiệu quả và linh hoạt.

Iso Pro Plus

Máy đếm hạt tiểu phân điều khiển từ xa: IsoAir® Pro-Plus

Máy đếm hạt tiểu phân điều khiển từ xa IsoAir Pro-Plus thế hệ tiếp theo được thiết kế để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và tính linh hoạt của nhiều lựa chọn.