PRO Series – Kiểm soát ô nhiễm toàn diện

 

PRO Series mới giúp bạn cung cấp các giải pháp kiểm soát ô nhiễm cho khách hàng của mình với yêu cầu môi trường sạch trong sản xuất đáp ứng các quy định của ngành.

Máy đếm hạt
Microbial
Giám sát vi sinh
Data management
Quản lý dữ liệu
Facility Monitoring
Giám sát cơ sở

Sự tiến bộ trong các giải pháp giám sát ô nhiễm.

PRO Series mới của giải pháp kiểm soát ô nhiễm hoàn thiện bao gồm thiết bị di động và điều khiển từ xa, máy đếm hạt có thể thực hiện được và không thể thực hiện được và FMS và các giải pháp quản lý dữ liệu.

Đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định hiện tại và dự kiến ​​bao gồm  EU GMP Annex 1ISO 14644-1/2USP 797USP 78821 CFR Part 11 và ISO 21501-4.

Giúp cung cấp dược liệu an toàn cho khách hàng cuối cùng. Phải thực hiện nhiều bước để đảm bảo tính vô trùng của dung dịch tiêm – PRO Series giúp bạn đảm bảo việc kiểm soát ô nhiễm trong quá trình sản xuất và xuyên suốt mọi cơ sở.

PRO Series từ PMS là một danh mục đầy đủ các công cụ kiểm soát ô nhiễm được thực hiện từ cam kết hàng thập kỷ để hỗ trợ các nhà sản xuất dược phẩm trong việc cung cấp giải pháp thay đổi cuộc sống cho người tiêu dùng trực tiếp của họ.

Chọn những sản phẩm hoặc dịch vụ bất kì từ PRO Series với niềm tin rằng chúng sẽ giúp bạn đáp ứng tất cả các quy định giám sát ô nhiễm toàn cầu hiện nay và dự kiến ​​trong khi cung cấp các phương pháp điều trị an toàn cho người tiêu dùng trực tiếp.

Danh mục sản phẩm PRO Series 

Máy đếm hạt trong không khí: Lasair Pro

Được thiết kế di động và điều khiển từ xa để đếm hạt trong không khí một cách trực quan và đáng tin cậy. Đáp ứng tất cả các yêu cầu quy định.

Bộ đếm hạt từ xa: IsoAir Pro-E

Máy đếm hạt kháng VHP từ xa, nhỏ gọn cho một hệ thống giám sát hạt hiệu quả và linh hoạt.

Iso Pro Plus

Bộ đếm hạt từ xa: IsoAir Pro-Plus

Máy đếm hạt từ xa IsoAir Pro-Plus thế hệ tiếp theo được thiết kế để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và tính linh hoạt của nhiều lựa chọn.

facility monitoring

Hệ thống giám sát cơ sở (FMS): FacilityPro

Hệ thống giám sát sơ sở với kiểm soát công nghiệp đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu, tự động hóa quy trình, sử dụng đơn giản và tích hợp dữ liệu.

facility pro

Phần mềm Phòng sạch FacilityPro dành cho Dược phẩm

Phần mềm phòng sạch FacilityPro cho ngành công nghiệp dược phẩm cung cấp giao diện, quản lý dữ liệu và báo cáo giám sát môi trường…

P Net Pro

Pharmaceutical Net Pro: Phần mềm giám sát môi trường

Phần mềm giám sát môi trường Pharmaceutical Net Pro cung cấp công cụ giám sát, báo cáo và quản lý mang lại độ tin cậy cao và tính toàn vẹn của dữ liệu.

Sản phẩm mới liên quan đến danh mục PRO Series

minicapt

Bộ lấy mẫu không khí vi sinh: MiniCapt Mobile

Thiết bị lấy mẫu không khí vi sinh cải tiến. Tuân theo ISO 14698: 2003

Giám sát vi sinh: BioCapt sử dụng một lần

Màn hình vi sinh vật trong phòng sạch này là một sự thay thế sáng tạo cho các đĩa lắng, cung cấp thời gian lấy mẫu lên đến 4 giờ và giảm thiểu các lỗi sai xác thực, dẫn đến giảm số lần điều tra.

biocapt 11

Giám sát phòng sạch khả thi: BioCapt Impactor

Màn hình phòng sạch khả thi cho phép ghi lại các hạt có thể sống được trên bề mặt môi trường thích hợp để ủ và đếm sau này.

Tính toàn vẹn của dữ liệu PharmaIntegrity

Tạo ra một giải pháp giám sát ô nhiễm hoàn chỉnh cho các nhà sản xuất dược phẩm.