Ghi chú ứng dụng

Giám sát việc làm sạch các bộ phận chính xác

Việc tiếp tục thu nhỏ các sản phẩm công nghệ cao trong nhiều ngành công nghiệp đã làm tăng nhu cầu về các bộ phận sạch hơn. Việc giám sát hạt tiểu phân liên tục sử dụng nhiều kỹ thuật lấy mẫu có khả năng đáp ứng những thách thức và độ phức tạp của các hệ thống làm sạch chính xác ngày nay.

Giám sát hạt tiểu phân của hệ thống làm sạch đã được chứng minh là làm tăng năng suất sản phẩm và năng suất tổng thể. Ngoài ra, việc giám sát tại nhiều điểm trong hệ thống làm sạch sẽ giúp xác định nguyên nhân gốc rễ đối với các tình huống nằm ngoài thông số kỹ thuật. Cuối cùng, phân tích thống kê giúp thiết lập các thông số vận hành tối ưu dẫn đến thông lượng cao nhất và tỷ lệ hỏng hóc thấp nhất.

Monitoring Precision Parts Cleaning