ĐO LƯỜNG KHỐI LƯỢNG

Hiệu chuẩn các thiết bị trong mảng khối lượng giúp người dùng tránh được những ảnh hưởng xấu khi thiết bị hoạt động với hiệu suất giảm dần do ảnh hưởng từ các yếu tố môi trường, rủi ro an toàn lao động, chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng xấu.

THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN

Quả cân chuẩn
QUẢ CÂN CHUẨN
Có nhiều mức khối lượng khác nhau (từ 1mg đến hàng trăm kg) với nhiều cấp chính xác khác nhau như E2, F1, F2, M1, M2,… thường được sử dụng để kiểm tra hiệu chuẩn các loại cân như: Cân phân tích, cân kỹ thuật, cân bàn,… hoặc được sử dụng trong phòng thí nghiệm.
CÂN PHÂN TÍCH
Cân phân tích là một dạng cân điện tử chính xác cao, với độ phân giải từ 4 đến 5 số lẻ, được thực hiện để đo các phép đo ở mức rất nhỏ với độ sai số cực kỳ nhỏ. Cân PT thường được sử dụng trong các phòng Lab sinh, hóa, điện tử,…
Cân phân tích
Cân kỹ thuật
CÂN KỸ THUẬT
Là dòng cân điện tử có cấp chính xác II hoặc III, được sử dụng trong những nhà máy sản xuất thiết bị trọng lượng nhỏ.
CÂN BÀN
Là loại cân có kích thước khá nhỏ,  được sử dụng phổ biến ở các siêu thị, khu công nghiệp, xưởng sản xuất,…
Cân bàn
Cân đồng hồ lò xo
CÂN ĐỒNG HỒ LÒ XO
Là loại cân phổ biến được sử dụng nhiều trong đời sống hàng ngày, có tính tiện dụng cao, giá cả rẻ hơn nhiều so với loại điện tử. Cân đồng hồ lò xo bao gồm loại để bàn và loại có móc treo, thường có cấp chính xác IIII, khả năng cân tới 200kg (theo OIML R76-2006).
CÂN TREO
Cân điện tử được thiết kế phù hợp với chức năng móc – treo: Một đầu có khuyên tròn – cho phép cân treo vào điểm tì. Màn hình hiển thị kết quả đo.
Cân treo

YÊU CẦU BÁO GIÁ

  TÊN CÔNG TY (*)

  TỈNH

  TÊN NGƯỜI LIÊN HỆ (*)

  TIÊU ĐỀ

  SỐ ĐIỆN THOẠI (*)

  NỘI DUNG

  EMAIL (*)

  DANH SÁCH THIẾT BỊ CẦN HIỆU CHUẨN