ĐO LƯỜNG DUNG TÍCH - LƯU LƯỢNG

Hiệu chuẩn dung tích – lưu lượng. Đo dung tích, lưu lượng được sử dụng phổ biến trong nhiều quá trình sản xuất hóa chất, năng lượng, thực phẩm,…

 

THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN

 
 
 

BÌNH ĐỊNH MỨC

Bình định mức là dạng bình chứa, thường được sử dụng trong khâu pha chế dung dịch, tạo thành một dung dịch có nồng độ chất tan xác định. Thể tích làm việc lớn nhất có thể tới 5000ml.
 
 
 
 
 
Ống đong
 
 

 

BURETTE

Là một ống thủy tinh dài, thẳng có chia vạch thể tích. Đầu trên dùng để đưa dung dịch vào, đầu dưới là vòi xả – đầu ra dung dịch. Bên dưới các vạch chia là van khóa – xả dung dịch. Buret thường được gắn trên giá đỡ, bên dưới là cốc đựng dung dịch.
 
 
 
 
 
 
Pipette (1)
 
 
 
 
 
MICRO PIPETTE
Có công dụng tương tự như pipette nhưng micro pipette có độ chính xác cao hơn.
 
 
 
 
 
 
Lưu lượng kế
 
 
 
 
 
 
THIẾT BỊ ĐO TỐC ĐỘ GIÓ
Là thiết bị dùng để đo tốc độ gió. Đây là thiết bị được sử dụng phổ biến trong những trạm khí tượng.
 
 
 
 
 
 
Thiết bị lấy mẫu khí
Bình định mức
 
 
 
 

ỐNG ĐONG

Là thiết bị không thể thiếu trong phòng thí nghiệm, dùng để đo thể thể dung dịch cần dùng.
 
 
 
 
 
Burette
 
 
 
 
 
PIPETTE
Là một dụng cụ dùng để chuyển một lượng thể tích xác định từ vật chứa này sang vật chứa khác. Pipet thẳng có nhiều vạch chia, còn pipet bầu chỉ có 1 vạch duy nhất, do đó pipet bầu chỉ dùng để chuyển tải đúng một lượng thể tích được ghi trên thân ống. Thể tích làm việc lớn nhất có thể đạt đến 100ml.
 
 
 
 
 
Micro Pipette (1)
 
 
 
 
 
LƯU LƯỢNG KẾ KHÍ
Là thiết bị đo lượng chất khí đi qua một đường ống trong một khoảng thời gian nhất định.
 
 
 
 
 
 
Thiết bị đo tốc độ gió
 
 
 
 
 
THIẾT BỊ LẤY MẪU KHÍ
Được sử dụng để kiểm tra vi sinh vật trong không khí, phổ biến trong các phòng sạch, phòng nghiên cứu,…
 
 
 
 
 

YÊU CẦU BÁO GIÁ

  TÊN CÔNG TY (*)

  TỈNH

  TÊN NGƯỜI LIÊN HỆ (*)

  TIÊU ĐỀ

  SỐ ĐIỆN THOẠI (*)

  NỘI DUNG

  EMAIL (*)

  DANH SÁCH THIẾT BỊ CẦN HIỆU CHUẨN