Ghi chú ứng dụng

USP 788 Vật chất dạng hạt trong thuốc tiêm

Tìm hiểu về các yêu cầu đặt ra theo tiêu chuẩn Dược điển Hoa Kỳ (USP), Châu Âu (EP) và Nhật Bản (JP) và thông tin phát hành USP <788> (tháng 4 năm 2007), EP 5.1 và JP 15. Các tiêu chuẩn này yêu cầu các dung dịch tiêm phải được giám sát hiệu quả đối với vi nhiễm, đặc biệt là các hạt không hòa tan.

USP 788 Particulate Matter in Injections