Thử nghiệm nhiệt LiQuilaz® S05

Sơ lược

Máy đếm hạt tiểu phân quang học như LiQuilaz® S05 của Particle Measuring Systems được sử dụng trong nhiều môi trường khác nhau có thể có sự dao động về nhiệt độ môi trường xung quanh. Một hiệu ứng nhiệt độ bổ sung đến từ chính LiQuilaz, tạo ra nhiệt do các bộ phận bên trong nóng lên.

Particle Measuring Systemst đã thử nghiệm LiQuilaz S05 trong một buồng môi trường để xác định xem số lượng hạt thực có bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ hay không khi đo sự phân bố xung quanh của các hạt trong nước. Các thử nghiệm được tiến hành với các hạt hiệu chuẩn để xác định ảnh hưởng của nhiệt độ đến độ chính xác của định cỡ.

Quan tâm đến việc tìm hiểu thêm? Hoàn thành biểu mẫu trên trang này để nhận bản sao miễn phí của ghi chú đăng ký Thử nghiệm Nhiệt LiQuilaz S05.

LiQuilaz® S05 Thermal Test