NEW SERIES QE CẦN SIẾT LỰC

CẦN SIẾT LỰC VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC CAO PHÙ HỢP CHO MỌI NGÀNH CÔNG NGHIỆP

GENERAL MAINTENANCE, REPAIR, AND OPERATIONS
GENERAL MAINTENANCE, REPAIR, AND OPERATIONS 2

BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ VẬN HÀNH CHUNG

Aviation

HÀNG KHÔNG

Military

QUÂN SỰ

SẢN XUẤT

Fleet Maintenance

BẢO DƯỠNG ĐOÀN XE

NEW Cần Siết Lực Click-Type Có Thể Điều Chỉnh Với Độ Chính Xác Cao

KẾT QUẢ ĐỌC CHÍNH XÁC NHẤT QUÁN VÀ HIỆU SUẤT BỀN BỈ, KHÔNG SỰ CỐ

• Độ chính xác lên đến ±3% theo chiều kim đồng hồ từ 20–100% toàn thang đo
• 7,500 chu kỳ giữa các lần hiệu chuẩn lại dụng cụ
• Mỗi dụng cụ cần siết lực, như được hiệu chuẩn tại nhà máy, được chứng nhận để đáp ứng độ chính xác được quy định trong ASME® B107.3
• Bao gồm hộp đựng bằng nhựa và giấy chứng nhận hiệu chuẩn

Snap-On Torque QE Series

QE Series Torque Wrench Specifications

QE Series Torque Wrench Specifications