Ghi chú ứng dụng

Phát hiện hạt trong chất lỏng với HV hoặc HMW

Sơ lược

Dung dịch có độ nhớt cao và trọng lượng phân tử cao có thể tán xạ ánh sáng laser do các phân tử cấu tạo nên hóa chất. Điều này có thể cản trở ánh sáng phân tán ra khỏi các hạt khi sử dụng máy đếm hạt tiểu phân quang học laser, tạo ra các số đếm dương tính giả. Một phương pháp được mô tả để đo chất lỏng có độ nhớt cao hoặc trọng lượng phân tử cao bằng cách sử dụng hệ thống lấy mẫu và cảm biến hạt LiQuilaz.

Particle Detection in Liquids with HV or HMW