facebook

Những cập nhật trong DK105 (bản 08/09/2023)

Trong bản cập nhật gần nhất của Giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cấp cho Công ty Cổ phần Điện tử Techmaster (gọi tắt là DK105) vào ngày 08/09/2023 có những điểm mới hơn so với bản cũ.

Cụ thể trong phần Phụ lục về Lĩnh vực hoạt động cung cấp dịch vụ hiệu chuẩn, thử nghiệm phương điện đo, chuẩn đo lường của Công ty Cổ phần Điện tử Techmaster được cập nhật về phạm vi công nhận. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu những cập nhật trong DK105 chi tiết qua bài viết sau đây.

1. Những cập nhật trong DK 105 của Techmaster về phạm vi công nhận

Những điểm cập nhật mới trong DK105 về phạm vi công nhận sẽ được chúng tôi đề cập dưới đây: 

1. Dụng cụ đo vạn năng hiện số (Digital Multimeter) (cập nhật DK105)

 • Phiên bản ngày 08/09/2023: khác biệt về phạm vi đo và độ chính xác so với phiên bản cũ

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Điện áp một chiều

(0 ÷ 1 100) V

± 0,0025%

Dòng điện một chiều (0 ÷ 20,5) A

± 0,02%

Điện áp xoay chiều

(0 ÷ 1 100) V

Tần số: 10 Hz  ÷ 1 MHz

± 0,04%

Dòng điện xoay chiều: (0 ÷ 20,5) A

Tần số: 10 Hz  ÷ 10 kHz

± 0,001%

Điện trở:

(0  ÷ 1 100) Mꭥ

± 0,005%

Điện dung:

1 pF ÷ 110mF

± 0,75%

Những cập nhật của DK105 phiên bản mới nhất

2. Bộ nguồn xoay chiều, một chiều (AC & DC) Power Supply: Hạng mục mới cập nhật trong phiên bản 08/09/2023 (cập nhật DK105)

 

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Điện áp một chiều

(0 ÷ 1 000) V

± 0,05%

Dòng điện một chiều (0 ÷ 100) A

± 0,1%

 

Điện áp xoay chiều

(0 ÷ 1 000) V

Tần số: (10  ÷ 400) Hz

Dòng điện xoay chiều: (0 ÷ 100) A

Tần số:  (10  ÷ 400) Hz

± 0,2%

3. Thiết bị đo nguồn xoay chiều (cập nhật DK105)

 • Phiên bản ngày 20/10/2020

 

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

0 mV  ÷ 1,1 kV

Đến 5,9 mV/V + 1,3µV

10 Hz ÷ 1 MHz

0 µA ÷ 1 A

Đến 0,2 mA/A

 • Phiên bản ngày 08/09/2023

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

0 mV  ÷ 1,1 kV

Đến 5,9 mV/V + 1,3mV

10 Hz ÷ 1 MHz

0 mA ÷ 1 A

Đến 0,2 mA/A

 

4. Máy hiện sóng (Oscilloscopes): khác biệt về phạm vi đo và độ chính xác so với bản cũ (cập nhật DK105)

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Điện áp một chiều

(0 ÷ 130) V

Đến 0,08%

Điện áp sóng vuông:

1 mV ÷ 6,6 V

Đến 0,08%

Thời gian tăng biên độ:

< 300 ps

Đến ± 0,04%

Băng thông:

50 kHz ÷ 6 GHz

Đến 3,0%

Thời gian kí:

1 ns/div ÷ 5 s/div

± 0,1%

5. Máy đo LCR (LCR Meter): khác biệt về phạm vi đo và độ chính xác so với bản cũ (cập nhật DK105)

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

0,1 Ω ÷ 100 MΩ

Dải tần: 20 Hz ÷ 1 MHz

± 0,1%

10 pF ÷ 100 µF

Dải tần: 20 Hz ÷ 1 MHz

± 0,2%

10 µH ÷ 10 H

Dải tần: 20 Hz ÷ 100 kHz

± 0,5%

6. Thiết bị thử cao áp High Voltage Tester) (cập nhật DK105)

 • Phiên bản ngày 20/10/2020

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

( 0 ÷ 6) kV

Đến 0,002% + 1,5V

( 0 ÷ 20) mA

Đến 1,15% + 7,5 µA

 • Phiên bản ngày 08/09/2023

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Điện áp ( 0 ÷ 300) kV [AC; DC]

± 1,5%

7. Thiết bị đo điện trở cách điện (Insulation Tester) (cập nhật DK 105)

 • Phiên bản ngày 20/10/2020

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

 (0 ÷ 10) kV

Đến 0,01%

 

 • Phiên bản ngày 08/09/2023

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Điện trở: (0 ÷ 10) TΩ

(điện áp thử đến 10 kV)

± 1%

8. Hộp điện trở (Resistance Box): Hạng mục mới cập nhật trong phiên bản 08/09/2023

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Hộp điện trở:

(10-3 ÷ 1013) Ω

±0,01%

9. Thiết bị đo điện trở thấp (Low Resistance Meter): Hạng mục mới cập nhật trong phiên bản 08/09/2023 (cập nhật DK105)

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

( 0 ÷ 1 000) kΩ

±0,05%

10. Thiết bị đo công suất (Power Meter): Hạng mục mới cập nhật trong phiên bản 08/09/2023 (cập nhật DK105)

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Điện áp một chiều

( 0 ÷ 1 000) V

 

 

 

 

 

± 0,05%

Dòng điện một chiều

(0 ÷ 20) A

Điện áp xoay chiều

( 0 ÷ 1 000) V

Tần số: 10 Hz  ÷ 1 MHz

Dòng điện xoay chiều

(0 ÷ 20) A

Tần số: 10 Hz  ÷ 10 kHz

Công suất (P/Q/S):

(0 ÷ 21) kW/kvar/kV·A

± 0,07 %

Hệ số công suất: (0 ÷ 1)

(góc pha 360° ÷ 360°)

± 0,1%

11. Thiết bị phát tần số (Frequency Generator)

 • Phiên bản ngày 20/10/2020

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

1µHz ÷ 20,5 GHz

Đến 5·10-12 Hz

 • Phiên bản ngày 08/09/2023

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Đếm tần số:

1 mHz ÷ 26,5 GHz

Đến 10-10

12. Thiết bị đo tần số (Frequency Counter)

 • Phiên bản ngày 20/10/2020

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

1 µHz ÷ 26,5 GHz

Đến 5·10-12 Hz

 • Phiên bản ngày 08/09/2023

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Đếm tần số:

1 mHz ÷ 20 GHz

Đến 10-10

13. Thiết bị đo tốc độ vòng quay (Tachometer, Stroboscope)

 • Phiên bản ngày 20/10/2020

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Đến 100 000 rpm

Đến 0,01%

 • Phiên bản ngày 08/09/2023

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Tốc độ vòng quay kiểu không tiếp xúc:

(1 ÷ 99 999) r/min

0,01

Tốc độ vòng quay kiểu tiếp xúc:

(10 ÷ 6 000) r/min

0,1%

Tốc độ vòng quay kiểu chớp:

(1 ÷ 99 999) r/min

0,01%

Đếm số vòng:

(0  ÷ 99 999)

1

14. Máy đo độ phẳng

 • Phiên bản ngày 20/10/2020

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

(12×12 ÷ 48×96)mm

Đến 41µin

 • Phiên bản ngày 08/09/2023
Phạm vi đo Cấp/độ chính xác
(12×12 ÷ 48×96)mm Đến 41 min

15.Dưỡng ren

 • Phiên bản ngày 20/10/2020

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

M1 ÷ M52

Đến 29 µm

 • Phiên bản ngày 08/09/2023

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

M1 ÷ M52

Đến 29 mm

16. Thiết bị đo độ dầy

 • Phiên bản ngày 20/10/2020

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

(0 ÷ 1 500) µm

Đến 2 µm

 • Phiên bản ngày 08/09/2023

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

(0 ÷ 1 500) mm

Đến 2 mm

17. Tủ an toàn sinh học: hạng mục thử nghiệm 

 • Phiên bản ngày 20/10/2020

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Tốc độ gió:

(0 ÷ 30) m/s

Đến 0,1 m/s

Độ rò rỉ màng lọc, hướng dòng:

(1,42  ÷ 566) m3/min

Đến 10 µg/L

Cường độ ánh sáng:

(40 ÷ 40 000) lux

Đến 0,01 lux

Cường độ ánh sáng tím UV:

(0,1999 ÷ 19,99) mW/cm2

Đến 0,1 µW/cm2

Độ rung gia tốc, vận tốc:

(0,5 ÷ 199,9) m/s2

Đến 0,5 m/s2

Độ dịch chuyển:

đến 1,999 mm

Đến 0,005 mm

Dải tần:

10 Hz ÷ 1 kHz

Đến 2,4%

 • Phiên bản ngày 08/09/2023

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Tốc độ gió:

(0 ÷ 30) m/s

Đến 0,1 m/s

Độ rò rỉ màng lọc, hướng dòng:

(1,42  ÷ 566) m3/min

Đến 10 mg/L

Cường độ ánh sáng:

(40 ÷ 40 000) lux

Đến 0,01 lux

Cường độ ánh sáng tím UV:

(0,1999 ÷ 19,99) mW/cm2

Đến 0,1 mW/cm2

Độ rung gia tốc, vận tốc:

(0,5 ÷ 199,9) m/s2

Đến 0,5 m/s2

Độ dịch chuyển:

đến 1,999 mm

Đến 0,005 mm

Dải tần:

10 Hz ÷ 1 kHz

Đến 2,4%

 

18. Hộp điện dung và điện cảm (Inductance and Capacitance Box): Hạng mục mới trong phiên bản cập nhật ngày 08/09/2023 (cập nhật DK105)

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Điện dung: 10 pF ÷ 10 F

± 0,01%

Điện cảm: 1 µH ÷ 100 H

19. Thiết bị kiểm tra tĩnh điện (ESD) (Wrist Strap – Footwear Tester): Hạng mục mới trong phiên bản cập nhật ngày 08/09/2023 (cập nhật DK105)

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Điện trở: (0 ÷ 100) GΩ

± 1%

20. Thiết bị kiểm tra an toàn điện (Electrical Safety Tester): Hạng mục mới trong phiên bản cập nhật ngày 08/09/2023

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Điện áp: (0 đến 10) kV [AC; DC]

± 0,2 %

Dòng điện: (0 ÷ 100) mA [AC; DC]

Điện trở: (0 ÷ 10) TΩ

 21. Ampe kìm (Clamp meter): Hạng mục mới trong phiên bản cập nhật ngày 08/09/2023

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Điện áp một chiều:

(0 ÷ 1 100) V

± 0,01 %

Dòng điện một chiều:

(0 ÷ 20,5) A

± 0,2 %

Điện áp xoay chiều:

(0 ÷ 1 100) V

Tần số: 10 Hz ÷ 1 MHz

± 0,1 %

Dòng điện xoay chiều:

(0 ÷ 20,5) A

Tần số: 10 Hz ÷ 10 kHz

± 0,3 %

Tần số: 10 Hz ÷ 1 MHz

± 0,1 %

Điện trở: ( 0 ÷ 1 100) MΩ

± 0,75 %

22. Thiết bị đo từ thông (từ trường tĩnh/ DC) (Gauss Tesla Meter): Hạng mục mới trong phiên bản cập nhật ngày 08/09/2023

Phạm vi đo

Cấp/độ chính xác

Từ thông (từ trường một chiều): 3 mT; 50 mT; 300 mT

± 10 %

Trên đây là những điểm mới trong bản cập nhật phạm vi công nhận Giấy chứng nhận đăng ký dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường cấp cho Công ty Cổ phần Điện tử Techmaster (gọi tắt là DK105) vào ngày 08/09/2023 . Hy vọng cung cấp cho quý khách những thông tin bổ ích về những thay đổi trong bản cập nhật mới nhất này. Nếu quý khách cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Techmaster Việt Nam. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

hotline techmaster
Hotline: 0936 532 379
zalo techmaster Zalo: 0936 532 379 messenger techmaster Nhắn tin Facebook email techmaster Gửi Mail
support techmaster