Máy đo quang phổ đếm hạt tiểu phân cho dung dịch LiQuilaz® II Dòng S

Tổng quan

Máy đếm hạt quang học LiQuilaz® II Dòng S là máy đếm hạt tiểu phân thể tích với nhiều độ nhạy kích thước thấp đến 0,2 μm. Chúng cung cấp phân tích chính xác cao cho hầu hết các hóa chất xử lý, bao gồm axit flohydric và hóa chất ăn mòn nóng lên đến 306°F (150°C).

Cảm biến LiQuilaz II cung cấp cùng mức độ chính xác, độ tin cậy và độ lặp lại mà khách hàng đã tin tưởng trong nhiều năm. Cảm biến LiQuilaz II có cả giao thức truyền thông mạng RS-485 và Ethernet. Khả năng của Ethernet mới làm tăng tính linh hoạt của sản phẩm và giúp cài đặt dễ dàng hơn đáng kể.

Máy đếm hạt tiểu phân thể tích cung cấp độ chính xác cao nhất có thể bằng cách đo 100% thể tích mẫu (lên đến 80 ml/phút) để có thể sử dụng khoảng thời gian lấy mẫu ngắn mà không ảnh hưởng đến ý nghĩa thống kê.

Nhận thông tin chi tiết và thông số kỹ thuật hoàn chỉnh của sản phẩm bằng cách điền vào biểu mẫu ngắn gọn này.

Thiết bị cảm biết đếm hạt tiểu phân trong dung dịch PMS Liquilaz II S Series