Ghi chú ứng dụng

Máy đếm hạt tiểu phân quang học trong dung dịch: Thời đại kỹ thuật số

Sơ lược

Có nhiều ngành công nghiệp sử dụng Máy đếm hạt tiểu phân quang học (OPC) để theo dõi sự nhiễm bẩn của hạt tiểu phân trong chất lỏng. Trong khi OPC lỏng đã phát triển theo thời gian, chúng đã sử dụng các nguyên tắc thiết kế tán xạ ánh sáng chung giống nhau. Giờ đây, Công nghệ NanoVision đưa máy đếm hạt tiểu phân đến thời đại kỹ thuật số, sử dụng mảng hai chiều mật độ cao của các phần tử dò hiệu quả cao. Công nghệ này cho phép bất kỳ sự tán xạ ánh sáng nền nào của các phân tử hóa học được phân biệt với ánh sáng bị phân tán bởi các phần tử trong chất lỏng. Kết quả là làm giảm đáng kể số lượng dương tính giả trong chất lỏng có mức độ tán xạ phân tử cao. Kết quả của việc sử dụng công nghệ này được thảo luận.

Quan tâm đến việc tìm hiểu thêm? Hoàn thành biểu mẫu trên trang này để nhận một bản sao miễn phí của Máy đếm hạt tiểu phân quang học trong dung dịch: Ghi chú ứng dụng Thời đại kỹ thuật số.

Liquid Optical Particle Counters: Digital Age