Kiểm tra độ sạch của thành phần cho hệ thống xử lý chất lỏng

Ô nhiễm từ các thành phần xử lý chất lỏng cuối cùng có thể đi đến môi trường xử lý dưới dạng các hạt rắn hoặc, thông qua phản ứng hóa học, như một dạng ô nhiễm ion. Do chi phí liên quan đến bất kỳ tác động đến năng suất, các thành phần phải được đảm bảo sạch trước khi sử dụng trong thiết bị sản xuất, điều này sẽ tương tác với sản phẩm cuối cùng. Thiết lập một chương trình kiểm tra thành phần đơn giản sẽ xác nhận độ sạch ban đầu và lâu dài của các thành phần xử lý chất lỏng quan trọng xuống tới 20 nm đối với chất bẩn nhựa và <9 nm đối với chất bẩn kim loại bằng cách sử dụng Ultra DI® 20 hoặc Chem 20™ của Particle Measuring Systems đã thảo luận ở đây. Bước đơn giản này có thể tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc trong môi trường sản xuất bằng cách chọn các thành phần tốt nhất cho nhiệm vụ được chỉ định.

Trong hệ thống xử lý chất lỏng, các thành phần như van, máy bơm, bộ lọc, mô-đun khử dầu, vv là nguồn phổ biến của các hạt.

Một trạm thử nghiệm đơn giản có thể được xây dựng để giúp xác định loại linh kiện và nhà cung cấp nào có sự phát tán hoặc tạo hạt thấp nhất (xem toàn bộ tài liệu để biết sơ đồ thử nghiệm). Thiết lập thử nghiệm này cũng có thể được sử dụng để xác định sự thay đổi giữa thành phần với thành phần. Đây là một thiết lập dễ dàng có thể được thiết lập bởi nhà sản xuất linh kiện hoặc người sử dụng thành phần.

Thiết lập bao gồm một đường rẽ nhánh xung quanh bộ phận được thử nghiệm để cho phép xả nước liên tục khi mẫu thử được lấy ra, do đó duy trì sự sạch sẽ của hệ thống mọi lúc. Khuyến nghị rằng sau khi lắp đặt hoặc tháo bỏ mỗi thành phần mới cần thử nghiệm, nước phải được xả qua hệ thống để loại bỏ không khí trong các đường dây trước khi máy đếm hạt tiểu phân được bật.

Các chủ đề được thảo luận trong bài báo này:

  • Hệ thống xử lý chất lỏng và nguồn ô nhiễm của chúng
  • Kiểm tra mô-đun van, bơm, bộ lọc và mô-đun khử dầu
  • Khuyến nghị về thiết lập hệ thống xử lý chất lỏng để giảm ô nhiễm
Component Cleanliness Testing for Liquid Systems