DỊCH VỤ ĐO VÀ PHÂN TÍCH RUNG ĐỘNG

Ứng dụng đo và phân tích rung trong hệ thống động cơ khí, chẩn đoán ngăn ngừa các nguyên nhân tiềm ẩn có khả năng gây hư hại hệ thống, thiết bị. Rung động không mong muốn ở động cơ chủ yếu do các nguyên nhân sau gây ra: 

  • Mất cân bằng động. 
  • Mất độ đồng tâm trục.
  • Do mài mòn.
  • Kết nối lỏng lẻo.
Dịch vụ đo và phân tích chất lượng điện năng (0)
Dịch vụ đo và phân tích chất lượng điện năng (2)
Dịch vụ đo và phân tích chất lượng điện năng (3)