ĐO LƯỜNG LỰC - ĐỘ CỨNG

Hiệu chuẩn các lực trong hệ thống đo lường, giúp thiết bị hoạt động chính xác và ổn định. Việc hiệu chuẩn giúp thiết bị hoạt động với độ lệch được giảm thiểu, có độ chính xác cao và đưa ra kết quả đáng tin cậy. 

THIẾT BỊ HIỆU CHUẨN

LỰC KẾ
Là dụng cụ đo dùng để đo lực, được sử dụng phổ biến trong phòng thí nghiệm, phòng chất lượng, sản xuất và môi trường thực địa. Có hai loại máy đo lực là: máy đo lực cơ và máy đo lực kỹ thuật số.
Lực kế
Máy thu độ bền kéo nén
MÁY THỬ ĐỘ BỀN KÉO NÉN
Thiết bị được ứng dụng trong kiểm tra, thử nghiệm độ bền cơ tính của vật liệu.
THIẾT BỊ ĐO LỰC CĂNG DÂY
Dùng để đo lực căng của dây, giúp xác định chất lượng của các loại dây điện, dây đai, lưới thép,…
Thiết bị đo lực căng dây
Thiết bị đo momen lực
THIẾT BỊ ĐO MÔ MEN LỰC
Được dùng để kiểm tra lực xiết của một số chi tiết như bu long, đai ốc,… nhằm đảm bảo lực xiết trong khoảng tiêu chuẩn, sử dụng rộng rãi trong các phòng thí nghiệm hoặc các nhà máy sản xuất lắp ráp linh kiện.
THIẾT BỊ KIỂM TRA MÔ MEN LỰC
Được dùng như một thiết bị kiểm soát chất lượng hoặc hiệu chuẩn các thiết bị đo lực xiết.
Máy kiểm tra momen lực
Máy đo độ cứng
MÁY ĐO ĐỘ CỨNG
Thiết bị giúp người dùng đo đạc được độ cứng của vật liệu một cách chính xác bằng các phương pháp đo khác nhau. Các loại máy kiểm tra độ cứng trên thị trường sẽ đo độ cứng dựa trên 3 phương pháp chính là:  kiểm tra độ cứng Brinell, kiểm tra độ cứng Rockwell và kiểm tra độ cứng Vickers.
TẤM CHUẨN ĐỘ CỨNG
Là mẫu độ cứng tham chiếu cho máy đo độ cứng.
Tấm chuẩn độ cứng

YÊU CẦU BÁO GIÁ

  TÊN CÔNG TY (*)

  TỈNH

  TÊN NGƯỜI LIÊN HỆ (*)

  TIÊU ĐỀ

  SỐ ĐIỆN THOẠI (*)

  NỘI DUNG

  EMAIL (*)

  DANH SÁCH THIẾT BỊ CẦN HIỆU CHUẨN