Định cỡ chính xác máy đếm hạt tiểu phân LiQuilaz-S

Nhu cầu xác minh hiệu suất của Máy đếm hạt quang thể tích (OPC) là cần thiết trong nhiều ứng dụng. Bài báo này mô tả phương pháp chính xác để xác minh hiệu suất của máy đếm hạt tiểu phân quang học dòng LiQuilaz-S bằng cách tính toán độ chính xác định cỡ. Để tính toán độ chính xác của kích thước, bạn phải thu thập chính xác dữ liệu đếm hạt và biết độ phân giải của thiết bị. Các hướng dẫn này áp dụng cho việc thu thập dữ liệu trong phần mềm Facility Net bằng máy quang phổ thể tích dòng LiQuilaz-S.

Định cỡ và đếm chính xác có ý nghĩa trong các hệ thống phân phối hóa chất đủ điều kiện, chấp nhận hóa chất đầu vào hoặc các bộ phận đầu vào đủ tiêu chuẩn. Do đó, nhu cầu về các máy đếm hạt quang học phù hợp và một cách để xác định hiệu suất của chúng do đó rất quan trọng đối với nhiều người dùng. Để xác minh OPC, người ta phải sử dụng các phương pháp thích hợp để đảm bảo thời gian và tiền bạc không bị lãng phí. Các phương pháp này bao gồm kỹ thuật phòng thí nghiệm tốt, thiết lập thiết bị thích hợp, thu thập dữ liệu và sử dụng máy tính định cỡ, như được mô tả trong bài báo này. Particle Measuring Systems (PMS) sử dụng độ chính xác của kích thước để xác minh hiệu suất của các OPC LiQuilaz-S của chúng tôi.

LiQuilaz là một thiết bị đo thể tích đếm 100% các hạt đi qua cảm biến. 100% chất lỏng đi qua mao mạch được phân tích vì mao mạch được chiếu sáng hoàn toàn bởi chùm tia laser, như trong hình ảnh ở đây. Do đó, LiQuilaz sẽ luôn đếm 100% các hạt loại bỏ sự cần thiết phải thực hiện các bài kiểm tra tiêu chuẩn đếm. Độ chính xác đếm đề cập đến khả năng của dụng cụ để đếm nồng độ chính xác của các hạt trong dung dịch. Độ chính xác định cỡ đề cập đến khả năng của dụng cụ để xác định chính xác kích thước của một quả cầu cao su Polystyrene (PSL).

Quan tâm đến việc tìm hiểu thêm? Bài báo này trình bày chi tiết cách tiến hành thử nghiệm và hiểu kết quả.

Sizing Accuracy of a LiQuilaz-S Particle Counter