Bảo trì LiQuilaz® II: Quy trình làm sạch mao mạch

Để có hiệu suất tối ưu của máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch, thỉnh thoảng cần làm sạch mao mạch dung dịch. Có thể sử dụng nhiều phương pháp để đạt được độ sạch tốt hơn. Đây là hướng dẫn cơ bản về nhiều phương pháp làm sạch mao mạch của máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch LiQuilaz II.

Nhu cầu làm sạch mao mạch và sức khỏe chung của mao mạch có thể được cải thiện bằng cách cho nước chảy liên tục qua hệ thống khi không sử dụng. Ngoài ra, tuyệt đối không được để mao mạch bị khô vì điều này có thể làm mao mạch bị hư hỏng vĩnh viễn. Hai quy trình để làm sạch mao mạch là Quy trình làm sạch bằng ống bơm và quy trình làm sạch bằng chỉ nha khoa.

Quan tâm đến việc tìm hiểu thêm? Hoàn thành biểu mẫu trên trang này để nhận một bản sao miễn phí của ghi chú ứng dụng Quy trình Bảo dưỡng: Làm sạch mao mạch LiQuilaz II.

LiQuilaz® II Maintenance: Capillary Cleaning Procedure