Máy đo quang phổ đếm hạt tiểu phân trong dung dịch LiQuilaz® II Dòng E

Tổng quan

Máy đếm hạt quang học LiQuilaz II Dòng E là máy đếm hạt thể tích có độ nhạy kích thước từ 1,5 – 125 µm. Máy đếm hạt tiểu phân thể tích cung cấp độ chính xác cao nhất có thể bằng cách đo 100% thể tích mẫu để có thể sử dụng các khoảng thời gian lấy mẫu ngắn mà không ảnh hưởng đến ý nghĩa thống kê.

Nhận thông tin chi tiết và thông số kỹ thuật hoàn chỉnh của sản phẩm bằng cách điền vào biểu mẫu ngắn gọn này.

Laser Particle Counter: LiQuilaz® II E Series