Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch UltraChem® 40

Tổng quan

Công nghệ NanoVision – Lợi thế có thể thấy được

Sản phẩm của bạn cần được giám sát ô nhiễm đáng tin cậy. Bạn cần phát hiện ra hạt nhỏ nhất có thể. Bây giờ có được cả hai – độ nhạy đối với các hạt 40 nm với độ tin cậy cao nhất hiện có trên thị trường.

Nhận thông tin chi tiết và thông số kỹ thuật hoàn chỉnh của sản phẩm bằng cách điền vào biểu mẫu ngắn gọn này.

UltraChem® 40 Liquid Particle Counter