Máy đếm hạt tiểu phân trong dung dịch UltraChem® 100

Tổng quan

Sản phẩm của bạn cần được giám sát ô nhiễm đáng tin cậy. Bạn cần phát hiện ra hạt nhỏ nhất có thể. Bây giờ có được cả hai – độ nhạy đối với các hạt 100 nm với độ tin cậy cao nhất hiện có trên thị trường.

Nhận thông tin chi tiết và thông số kỹ thuật hoàn chỉnh của sản phẩm bằng cách điền vào biểu mẫu ngắn gọn này.

UltraChem® 100 Liquid Particle Counter