Ghi chú ứng dụng

Khắc phục sự cố khi đếm hạt tiểu phân trong dung dịch

Sơ lược

Bài báo này thảo luận về cách đảm bảo rằng máy đếm hạt tiểu phân quang học trong dung dịch (OPC) đang tạo ra dữ liệu hợp lệ.

Đảm bảo rằng OPC trong dung dịch của bạn đang hoạt động trong đặc điểm kỹ thuật được thiết kế của nó là rất quan trọng để có được dữ liệu chất lượng. Khi dữ liệu từ các OPC ngày càng trở nên quan trọng đối với việc duy trì kiểm soát quy trình, điều quan trọng hơn bao giờ hết đối với các nhà khai thác phải tin tưởng vào dữ liệu được tạo ra. Dữ liệu OPC thường được sử dụng để xác định điều kiện cải tiến quy trình, kiểm soát quá trình sản xuất hóa chất và duy trì kiểm soát chất lượng để sản xuất các bộ phận phức tạp. Thông thường các nhà khai thác sẽ tự hỏi liệu OPC có hoạt động chính xác hay không khi dữ liệu thu thập được không phù hợp với mong đợi của họ. Những hiểu lầm phổ biến và các vấn đề về hiệu suất về OPC được thảo luận để giúp người vận hành đưa ra kết luận thích hợp khi có thắc mắc về tính hợp lệ của dữ liệu.

Quan tâm đến việc tìm hiểu thêm? Hoàn thành biểu mẫu trên trang này để nhận bản sao miễn phí của ghi chú ứng dụng Khắc phục sự cố khi đếm hạt tiểu phân trong dung dịch.

Troubleshooting for Liquid Particle Counting