Đồng Hồ Đo Độ Dày Vật Liệu Điện Tử MITUTOYO 547-400S (0-12mm/ 0.00005 inch)

 • Phạm vi đo từ 0-12mm với lực đo ≤ 3.5N
 • Thang đo được thiết kế với phân giải cực nhỏ 0.001mm
 • Độ chính xác đến ± 3 µm
 • Đạt tiêu chuẩn bảo vệ IP42
 • Truy xuất dữ liệu dễ dàng qua cáp chuyển đổi

Brand

Review Đồng Hồ Đo Độ Dày Vật Liệu Điện Tử MITUTOYO 547-400S (0-12mm/ 0.00005 inch)

5 0% | 0 review
4 0% | 0 review
3 0% | 0 review
2 0% | 0 review
1 0% | 0 review
Review Đồng Hồ Đo Độ Dày Vật Liệu Điện Tử MITUTOYO 547-400S (0-12mm/ 0.00005 inch)
Choose a image
0 character ( Minimum of 10)
  +

  There are no reviews yet.

  No comments yet

  RECENT PRODUCT