Category Archives: website updates

Techmaster Electronics J.S.C. Team

Techmaster Electronics J.S.C. Team

Đội ngũ lãnh đạo

Nằm trong ban điều hành, chúng tôi cảm ơn quý vị đã chú ý đến các nỗ lực hoàn thiện dịch vụ của chúng tôi tại Techmaster. Được thúc đẩy bởi khuynh hướng cải tiến không ngừng, chúng tôi mong muốn được mang đến cho quý khách hàng giải pháp toàn diện nhất cho các thiết bị điện tử và các vấn đề khác về thiết bị. Các thành viên trong nhóm lãnh đạo đã thành công trải qua nhiều năm đào tạo, tích lũy kinh nghiệm và chuyên môn. Với sự cống hiến không ngừng nghỉ, đội ngũ chúng tôi cam kết mang lại cho quý khách hàng các dịch vụ chất lượng cao, xuất sắc và mang đến quý khách hàng một kinh nghiệm hài lòng khi làm việc với chúng tôi.

For more information, please visit About Techmaster Electronics J.S.C. Team page.

lắp camera

Welcome to Techmaster Electronics J.S.C. Website!

Techmaster Electronics J.S.C.

Welcome! Techmaster Electronics J.S.C. is proud to be one of the leading private companies in Vietnam specializing in calibration services, purchasing and repairing instrumentation with the mission to bring the customers a comprehensive solution to the problems related to equipment and production quality.

Mission Statement

To hold the mark of industry leader and a name synonymous with integrity and reliability. To accomplish this, Techmaster Electronics will maintain a dynamic team of professionals dedicated to meaningful relationships with customers and vendors devoted to a like vision: Approaching the market with sound economic wisdom and striving for continuous improvement.

To know more about our company, please visit our About Us page.

lắp camera
 
Contact us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Questions, issues or concerns? I'd love to help you!

Click ENTER to chat